Rượu thánh

OPRE

Vinsanto Chianti Classico DOP

Hơn bất cứ sản phẩm nào, Vin santo là cái tên gắn liền với truyền thống và lịch sử trồng trọt trên vùng đất của chúng tôi.

Là loại rượu vang có giá trị quý báu,đó là kết quả của quá trình thận trọng lựa chọn nho và kiên nhẫn đợi nho ngưng kết đường, rượu vang từng chỉ dành cho những dịp đặc biệt và những người quan trọng.

Trong gia đình chúng tôi, niềm đam mê đối với sản phẩm này được truyền từ đời này sang đời khác hơn một trăm năm nay.

Vinsanto "Opre" của chúng tôi cũng là một lời tri ân dành cho những thế hệ đi trước, những người đã tạo nên những ngọn đồi trên quê hương bằng mồ hôi và niềm đam mê, và trên hết nó là một sự tri ân đối với cha ông chúng tôi, người đã hun đúc nên tình yêu đối với đất đai và gia đình của mình.

Vin Santo Chianti Classico DOC

Vinsanto Chianti Classico DOP, chai 375ml

Những niên vụ nho có sẵn tại thời điểm này là từ năm 2000 đến năm 2003 với mục đích đợi nho ngưng kết đường

Quan tâm đến dầu ô liu của chúng tôi?
Liên hệ chúng tôi

Hoàn thành biểu mẫu của chúng tôi để nhận thêm thông tin về các sản phẩm của chúng tôi

Indirizzo Località Dudda, n.33 – 50022

Greve in Chianti – FI – Italy

viVI